Veikla

Pagalbos namuose tarnyba nuosekliai vykdo neįgaliųjų socialinės integracijos bendruomenėje veiklas, organizuoja mokymus, lanko sergančius, vienišus, neįgalius ir kitus pagalbos reikalingus žmones jų namuose, organizuoja ir teikia neįgaliųjų dienos užimtumo veiklas, vykdo socialinę reabilitaciją bei profesinės (formalios ir neformalios) kvalifikacijos mokymus.

paslaugos
Pagalbos namuose tarnybos teikiamos paslaugos

Ligonių lankymas namuose

Karšto maisto į namus organizavimas ir vežimas

Ligonius slaugančių artimųjų mokymas ir konsultavimas

Savanorių ir darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

Socialinės integracijos ir reabilitacijos veiklų organizavimas ir teikimas

Projektai

Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai- mobilios komandos- socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir jų padėjėjai, užimtumo terapeutai, psichologas lankys vyresnio amžiaus ir/ ar neįgalius suaugusius Kauno miesto gyventojus namuose suteikdami jiems reikalingas socialines ir jas papildančias paslaugas jų artimiausioje aplinkoje- jų namuose. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu- sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Kauno Viltis“. Projektą finansuoja Kauno m. savivaldybė. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019.03.01- 2019.12.31

Projektas skirtas socialinių įmonių ir organizacijų kompetencijų ugdymui. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais- Caritas Association for the Archdiocese of Cologne (DICV) (Vokietija), Social Firms Europe CEFEC (Belgija), The Diakonia Christian Foundation Sfântu Gheorghe (Rumunija), Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Ruminija), KoiSPE Diadromes (Graikija), Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“ (Lietuva). Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019.01.01- 2020.12.31

http://www.digi4se.eu/

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau – JGI) Lietuvoje, kuriama visiškai nauja paslaugų jaunimui koncepcija, galinti užtikrinti tvarią jaunimo integraciją į darbo rinką. Projekto „JUDAM“  tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto „JUDAM“  tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

Projekto „JUDAM“  įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2021-06-30 (27 mėnesiai).

https://jrd.lt/savanoryste/jst-2

Projekto veikloms įgyvendinti ir numatytiems tikslams pasiekti susijungia 14 bendruomeninių Kauno regiono organizacijų. Projektu yra siekiama:

  • stiprinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų narių bendradarbiavimą priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms paslaugų prieinamumą didinimo srityje;
  • stiprinami bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimai teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms namuose;
  • sudaroma ir įgyvendinama priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms programa.

 

Numatoma, kad projekto rėmuose vykstanti veikla ir apmokymai naudą teiks ne tik pareiškėjo ir partnerių organizacijų nariams, bet ir platesniam visuomenės ratui-neįgaliesiems bei negalintiems apsitarnauti bendruomenės nariams, jų šeimos nariams, kitoms su neįgaliaisiais dirbančių organizacijų srityje veikiančioms NVO ir bendruomenėms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-24- 2021-06-30. Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra

KONTAKTAI

  • I-V 8:00 – 17:00
  • +370 683 18181
  • +370 37 323548
  • lc.slauga@gmail.com
  • Aukštaičių g. 6, 44147, Kaunas